SOCIALT ANSVAR

Vi är i en bransch där vi vill få människor att må bra med hjälp av våra tjänster och doftsystem.
Våra kunder verkar inom allt från sjuk- och hälsovård till servicebranschen och detaljhandeln.
I samband med vårt åtagande att tillhandahålla kvalitetssäkrade produkter och tjänster, inser vi vikten av företagets sociala ansvar. Vår framgång mäts i termer av tre P för en hållbar verksamhet – Planet, Personal och Produkt.

PLANET

Här på ScentAir är vi stolta över säkerheten och vi omvärderar ständigt vår standard för att säkerställa högsta möjliga välbefinnande för våra kunder och för miljön. Här är de styrande organen som vi rättar oss efter:

International Fragrance Association (IFRA)
ScentAir är medlem i IFRA North Amerika och vi är stolta över att vara det första företaget inom doftmarknadsföring som blev medlem i IFRA. IFRA är en global myndighet för säker användning av dofter. Genom att noggrant följa de kriterier som IFRA presenterar i sin uppförandekod vid tillverkning och hantering av alla doftmaterial, visar vi vårt engagemang för att tillhandahålla produkter som är säkra för användning av konsumenten och för miljön.

The Toxic Substance Control Act (TSCA)
Den här handlingen innebär att vi ger Environmental Protection Agency (Nordamerikas motsvarighet till Naturvårdsverket) löftet om att genomföra rapportering, journalföring, testkrav och begränsningar avseende kemiska ämnen eller blandningar. Alla kemiska ämnen som inte redan finns i databasen måste förhandsregistreras innan tillverkning. Alla de råvaror som används i våra oljor är registrerade under TSCA.

Återvinning
Utöver vårt engagemang för att använda produkter som inte förorenar luften, återvinner vi alltid när det är möjligt. ScentAir kräver av våra leverantörer att de följer miljömässigt säkra och hållbara affärsmetoder. Våra produkter tillverkas av återvinningsbara material när det är möjligt. Vi erbjuder ett kostnadsfritt och praktiskt återvinningsprogram för våra globala kunder för alla plastmaterial för att se till att konsumtionen av våra produkter leder till minimal miljöpåverkan. Vi har ett mycket lågt koldioxidutsläpp men stävar alltid efter att minska det ännu mer gällande energianvändning, avfall och råvaror.

PERSONAL

Grunden för ScentAirs framgång är våra medarbetare. Våra forskare och ingenjörer är högutbildade för att skapa och sprida doft i kommersiella miljöer. Våra medarbetare skapar högsta kvalitet och säkra produkter för att säkerställa hög kundnöjdhet. Vi lyssnar på vad våra kunder har att säga och arbetar ständigt med att skapa nya dofter och anpassade produkter för att överträffa förväntningarna och glädja våra kunder. Genom att tillhandahålla konsekvent överlägsen service, har vi förtjänat ett förtroende hos våra kunder och ett rykte som branschledande. Det är rätt sätt att driva ett företag på!

Mångfald
Equal Employment Opportunity har varit och kommer att förbli en grundläggande princip hos ScentAir där sysselsättningen är baserad på personliga förmågor och kvalifikationer utan diskriminering på grund av ras, hudfärg, religion, kön, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder. ScentAir har åtagit sig att upprätthålla en arbetsmiljö där alla individer behandlas med respekt och värdighet. Varje individ har rätt att arbeta i en professionell atmosfär som främjar lika möjligheter till sysselsättning och förbjuder diskriminering och trakasserier.
Positiv arbetsmiljö
Vi vill att våra medarbetare ska trivas, öka värdet på vår verksamhet och njuta av att komma till jobbet varje dag. Vi strävar efter att främja kreativitet hos våra anställda genom att ge dem en trygg, positiv arbetsplats och ett kontinuerligt stödjande ledarskap. Återkoppling och synpunkter uppmuntras och vi lyssnar på vad de anställda säger. Vi arbetar hårt för att rekrytera, anställa, behålla och inspirera de bästa personerna i branschen. Alla våra medarbetare är utbildade vid ScentAir University för att säkerställa en överlägsen expertis inom global doftmarknadsföring.

Krav på leverantörer
Vi förväntar oss att våra leverantörer arbetar med etiska arbetsförhållanden i sina lokaler och vi genomför regelbundna utvärderingar av dem för att säkerställa efterlevnaden.

PRODUKT
Teknik
ScentAirs innovativa tekniska expertis gör att vi kan skapa unika dofter och doftsystemen som säkert sprider doften i kommersiella lokaler. Som ett resultat av vår patenterade teknik, sprider våra system doften i en process där flytande doft omvandlas till extremt små doftpartiklar som subtilt sprids och cirkulerar i luften.

Allergener
Våra dofter innehåller inga Ftalater (ämnen som läggs till plast för att öka flexibilitet och hållbarhet). Partiklarna i ftalater liknar damm och kan öka förekomsten av allergier och astma. Vi följer all rådande vetenskap om allergier och allergitestning och granskar alla nya dofter från våra leverantörer för att göra våra produkter säkra för allergiker i alla åldrar. Vi följer branschpraxis när det gäller allergener och erbjuder produkter som anses säkra för hemmabruk.

Djurförsök
ScentAirs produkter har aldrig varit och kommer aldrig att testas på djur. Våra dofter innehåller inga material som härstammar från djur. Vi ställer höga krav på våra leverantörer att ansluta sig till vårt kärnvärde avseende djurförsök och djurhärledda ingredienser.

VÅRA KÄRNVÄRDEN

Som den ledande globala leverantören av kommersiella doftlösningar, hjälper ScentAir våra kunder att skapa miljarder bestående intryck varje dag, med över 75.000 installationer i 110 länder. Vi når vår framgång genom att använda patenterad teknik och genom att ständigt utöka vårt register av högkvalitativa dofter. Här är våra kärnvärden:

Vi driver vår verksamhet etiskt
Vårt rykte är byggt på en grund av tillit. Vi håller oss själva ansvariga för att vidta rätt åtgärder, på rätt sätt. Vi respekterar våra kunder, våra medarbetare och nätverket i vår leveranskedja och vi värderar deras bidrag.

Vi bryr oss om våra medarbetare
Vi erbjuder arbetstillfällen, vårdar talanger, utvecklar ledare och belönar prestation. Vi anser att våra välutbildade medarbetare är varumärkesambassadörer för vår verksamhet, överallt där vi är verksamma. Som ett globalt företag, tror vi på mångfald bland vårta medarbetare och vi respekterar deras arv och kultur och uppmuntrar kunskapsledarskap.

Vi utvecklar säkra produkter för våra kunder och deras kunder
Våra kunder är ovärderliga för oss. Det är våra kunder som är anledningen till att vi gör det här. Som håller oss sysselsatta. Vi visar vårt engagemang genom att ge dem högsta kvalitet på våra dofter och doftsystem.

Vi bryr oss om miljön
Vi följer det styrande organet i doftindustrin, IFRA. Alla våra dofter är kvalitetssäkrade av IFRA. Vi lägger stor vikt vid hälsa för människor, djur och växter. Våra produkter och förpackningar består av återvunnet material och återvinns när det är möjligt.