Att välja rätt leverantör

Valet av leverantör är en avgörande faktor när det kommer till doftdesign då inte alla leverantörer uppfyller de krav som fastställts av International Fragrance Association (IFRA). IFRA är en global organisation som fastställer säkerhetskraven för användning av doftingredienser i kosmetika, kroppsprodukter och andra varor. För att säkerställa att dofterna uppfyller alla säkerhetskrav är det nödvändigt att välja en pålitlig leverantör som inte bara är medveten om de krav som IFRA har fastställt utan som även har ett medlemskap i IFRA. Leverantören ska också kunna förse kunden med säkerhetsdatablad för samtliga dofter. ScentAir är medlemmar i IFRA.

Ansvar och säkerhet

ScentAir har 1600 kvalitetssäkrade dofter och är certifierade av IFRA (International Fragrance Association), REACH samt OSHA (Occupational Safety and Health Administration). Dessa instanser granskar och godkänner alla dofter innan de distribueras. Genom att noggrant följa de kriterier som presenteras i deras uppförandekod vid tillverkning och hantering av doftmaterial engagerar vi oss i att tillhandahålla produkter som är säkra för konsumenten och miljön.

Alla komponenter i ScentAirs produkter är registrerade hos EPA i enlighet med kraven i TSCA.

ScentAirs produkter innehåller inga cancerframkallande ämnen som definieras av NTP, IARC och OSHA.

ScentAirs produkter innehåller inga ftalater.

ScentAirs produkter innehåller inte ämnen som identifierats som bidragande till ozonförtunning.

ScentAir stöder och följer OSHA Z-lista för luftburna föroreningar.

Återvinning

Utöver vårt engagemang för att använda produkter som inte förorenar luften, återvinner vi alltid när det är möjligt och våra produkter tillverkas av återvinningsbara material när det är möjligt. Vi sorterar allt förbrukat material för rätt avfallshantering, för att se till att konsumtionen av våra produkter leder till minimal miljöpåverkan. Vi strävar efter att driva vårt företag hållbart och arbetar med att använda alla våra produkter effektivt för att minimera svinn.

Miljö

Uniscent värnar om naturen. Ni kan vara säkra på att våra oljor inte innehåller någon palmolja och att vi gör allt vi kan för att ta ansvar och visa vårt engagemang för miljön.

Vi valde vår leverantör ScentAir på grund av att de är certifierade inom och lägger stort fokus på områden som är viktiga för oss; miljö, säkerhet, kvalitet och mänskliga rättigheter. Vi strävar efter att effektivisera våra transporter såväl från leverantörer som våra tjänsteresor. Vi använder förnyelsebar energi i den mån vi kan på kontoret och vi arbetar med digitala utskick såsom e-fakturor när mottagaren tillåter.

Doftöverkänslighet

Cirka sex procent av Sveriges vuxna befolkning är doftöverkänsliga och kan när de utsätts för dofter få besvär som irriterade ögon, snuva, hosta, andningssvårigheter, huvudvärk och trötthet. Det är dock inte doften i sig som utlöser besvären utan det anses vara särskilt känsliga receptorer i luftvägarnas slemhinna som reagerar. Därmed kan även doftfria ämnen som testsubstansen capsaicin ge besvär. Läs mer om doftöverkänslighet på astmaoallergiforbundet.se Doftöverkänslighet är inte det samma som parfymallergi som är en kontaktallergi dvs en allergi där symptom uppstår när doftämnen får kontakt med huden. Våra dofter används inte mot huden.