Certifikat

ScentAir har 1600 kvalitetssäkrade dofter och är certifierade av IFRA (International Fragrance Association), REACH samt OSHA (Occupational Safety and Health Administration).
Dessa instanser granskar och godkänner alla dofter innan de ges ut. Genom att noggrant följa de kriterier som de presenterar i sin uppförandekod vid tillverkning och hantering av doftmaterial visar vi vårt engagemang för att tillhandahålla produkter som är säkra för konsumenten och miljön.

 • Alla komponenter i ScentAirs produkter är registrerade hos EPA i enlighet med kraven i TSCA.
 • ScentAirs produkter innehåller inga cancerframkallande ämnen som definieras av NTP, IARC och OSHA.
 • ScentAirs produkter innehåller inga ftalater.
 • ScentAirs produkter innehåller inte ämnen som identifierats som bidragande till ozonförtunning.
 • ScentAir stöder och följer OSHA Z-lista för luftburna föroreningar.

Miljö

Uniscent värnar om naturen. Ni kan vara säkra på att våra oljor inte innehåller någon palmolja och att vi gör allt vi kan för att ta ansvar och visa vårt engagemang för miljön.

Vi valde vår leverantör ScentAir på grund av att de är certifierade inom och lägger stort fokus på områden som är viktiga för oss; miljö, säkerhet, kvalitet och mänskliga rättigheter. Vi strävar efter att effektivisera våra transporter såväl från leverantörer som våra tjänsteresor. Vi använder förnyelsebar energi i den mån vi kan på kontoret och vi arbetar med digitala utskick såsom e-fakturor när mottagaren tillåter.

Doftöverkänslighet & Allergi

Cirka sex procent av Sveriges vuxna befolkning är doftöverkänsliga och kan när de utsätts för dofter få besvär som irriterade ögon, snuva, hosta, andningssvårigheter, huvudvärk och trötthet. Det är dock inte doften i sig som utlöser besvären utan det anses vara särskilt känsliga receptorer i luftvägarnas slemhinna som reagerar. Därmed kan även doftfria ämnen som testsubstansen capsaicin ge besvär. Läs mer om doftöverkänslighet på astmaoallergiforbundet.se Doftöverkänslighet är inte det samma som parfymallergi som är en kontaktallergi dvs en allergi där symptom uppstår när doftämnen får kontakt med huden. Våra dofter används inte mot huden.

Återvinning

Utöver vårt engagemang för att använda produkter som inte förorenar luften, återvinner vi alltid när det är möjligt och våra produkter tillverkas av återvinningsbara material när det är möjligt. Vi sorterar allt förbrukat material för rätt avfallshantering, för att se till att konsumtionen av våra produkter leder till minimal miljöpåverkan. Vi strävar efter att driva vårt företag hållbart och arbetar med att använda alla våra produkter effektivt för att minimera svinn.

Funderar du över någonting?

Hör av dig till oss! För oss är alla företag lika viktiga.

Skicka ett meddelande till oss

  KONTAKT INFORMATION

  Uniscent Scandinavia AB
  Wadmansgatan 10
  412 53 Göteborg

  Har du frågor om hur Uniscent kan hjälpa ditt företag?

  Skicka oss ett mail och vi kontaktar dig.