Fastighet och kontor

Effektiviteten och trivseln på arbetsplatsen påverkas till stor del av vår arbetsmiljö, en stor del av den är doft och interiör. Med hjälp av doftsättning på kontor kan man skapa ökad trivsel på arbetsplatsen.

I vissa fall väljer även bostadsrättsföreningar att doftsätta trappuppgångar eller allmänna ytor, för att skapa en känsla av exklusivitet.